Danh sách đậu Đại Học

Danh sách những trường Cao học, Đại Học, Cao Đẳng Nghề… dưới đây là các bạn học sinh trường Clark đã thi đậu vào.

Đại Học Công Lập

(Cao Học Công Lập)
Cao Học, Đại Học Ngoại Ngữ Thành Phố Kobe
Viện Nghiên Cứu sinh, Đại Học Công Lập Osaka
Viện Nghiên Cứu sinh, Đại Học Kobe
Cao Học, Đại Học do Tỉnh Hyougo thành lập
Viện Nghiên Cứu sinh, Đại Học do Tỉnh Hyougo thành lập
 
 (Đại Học Công Lập)
 Đại Học Giáo Dục Osaka
 Đại Học Giáo Dục Nara, khoa nghiên cứu sinh
 Đại Học Giáo Dục Chiba, khoa nghiên cứu sinh
Đại Học Shiga
Đại Học Okayama
Đại Học Kagawa
Đại Học Kochi
Đại học Ehime
Đại Học do tỉnh Shiga thành lập
Đại Học do tỉnh Hyogo thành lập

Đại Học Tư Lập

(Cao Học, Đại Học Tư Lập)
Cao học Đại Học Học Viện Kansai
Nghiên cứu sinh, Cao Học Đại Học Kansai
Cao Học Digital Hollywood
Cao Học Đại Học Học Viện Momoyama
Đại Học Cao Học Sangyo Osaka
(Đại Học Tư Lập)
Đại Học Doshisha
Đại Học Hosei
Đại Học Waseda
Đại Học Meiji Gakuin
Đại Học Kwanseigakuin
Đại Học Kansai
Đại Học Ryukoku
Đại Học Kyoto Sangyo
Đại Học Kobegakuin
Đại Học Khoa Học Ryutsu
Đại Học Kinh Tế Osaka
Đại Học Sangyo Osaka
Đại Học Sangyo Osaka (hệ chuyển tiếp 3 năm)
Đại Học Luật và Kinh Tế Osaka
Đại Học Quốc Tế Kobe
Đại Học Hannan
Đại Học Tezukayama
Học Viện Đại Học Otemon
Đại Học Quốc Tế Osaka
Đại Học Osaka Ohtani
Đại Học kỹ thuật và sinh học khoa học Nagahama
Đại Học Otemae
Đại Học Osaka Seikei
Đại Học Kobe Yamate
Đại Học Kobe Yamate (hệ chuyển tiếp 3 năm)
Đại Học Du Lịch Osaka (hệ chuyển tiếp 3 năm)
Đại Học Nữ Kobe Shinwa
Đại Học Ashiya
Đại Học Ashiya (hệ chuyển tiếp 3 năm)
Đại Học Kinh Tế Nhật Bản Phân hiệu Sannomiya
Đại Học Y Khoa Quốc Tế Meiji
Đại Học Kaetsu
Đại Học Ngoại Ngữ Kanda
Đại Học Sangyo Shizuoka
Đại Học Yokkaichi
Cao Đẳng Seikei Osaka
Cao Đẳng Kinh Tế Kyoto
Cao Đẳng Kỹ Thuật Tokushima