Ký túc xá

Ký túc xá, chung cư

Giới thiệu ký túc xá gần trường cho học sinh nhằm tạo sự an toàn và giảm nhẹ gánh nặng kinh phí nhà ở cho du học sinh.

* Tuy nhiên, ký túc xá của trường có hạn, nên phải báo trước khi có nhu cầu. Những bạn  có nhu cầu ở ký túc xá, vui lòng liên lạc trước 2 tuần để nhà trường sắp xếp.

Ký túc xá YumeNo

Ký túc xá Forres Court Hyougo

 

 

 

 

 

 

 

Ký túc xá Satellite BLD Hyogo            

Ký túc xá Satellite NishiDeCho