Our campus

Phục vụ môi trường đầy đủ tiện nghi , hướng dẫn chi tiết cho học sinh.

Trường Clark tự hào rằng đã trang bị môi trường học tập tuyệt vời với nhiều dịch vụ cặn kẽ khó có thể tìm thấy ở những trường khác bằng những thiết bị mới nhất dành cho học tập và vị trí trường nằm ở trung tâm thành phố Kobe.

Trang bị đầy đủ phòng y tế, phòng đọc sách

Hệ thống liên lạc khẩn cấp 24h. 

Nếu có cảnh báo từ cục khí tượng, nhà trường sẽ thông báo bằng tin nhắn điện thoại cho học sinh.

Các loại dịch vụ khác

Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, trung tâm tìm việc làm thêm cho học sinh, hướng dẫn tiến học.
Quầy dịch vụ hướng dẫn học sinh với Giáo Viên nhiều kinh nghiệm.

Điện thoại miễn phí đến trường học

Nhân viên nhà trường và học sinh có thể gọi điện thoại miễn phí cho nhà trường.