Chương trình đào tạo

♦  1 năm có 4 cơ hội nhập học

4 kỳ nhập học : tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng10
không cần phải chọn lựa thời gian mà vẫn có thể nhập học được.

♦  Phương pháp giảng dạy 

Triệt để trong việc hướng dẫn học tập cá nhân. Chú trọng đến việc hướng dẫn tiến học sau khi tốt nghiệp. Đồng thời giới thiệu những trường đại học đang liên kết với trường.
♦  Thời gian nhập học

Tháng 1    –    Khóa học 1 năm 3 tháng
Tháng 4    –    Khóa học 2 năm
Tháng 7    –    Khóa học 1 năm 9 tháng
Tháng 10  –    Khóa học 1 năm 6 tháng

♦  Luyện thi Đại Học, Cao Học

Năm thứ 1: Mục tiêu đạt được N3 của kỳ thi năng lực Tiếng Nhật, tập trung rèn luyện phát âm, đọc, viết, đàm thoại căn bản.
Năm thứ 2: Mục tiêu tiến học lên Đại Học, Cao Học để nâng cao kỹ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói.

♦  Luyện thi Cao Đẳng

Khoá học sau khi tốt nghiệp, các bạn học lên chuyên môn nhưng sau đó muốn học tiếp lên đại học hoặc cao học. Giúp bạn bổ sung năng lực tiếng Nhật căn bản và mục tiêu đạt được trình độ Năng Lực Nhật Ngữ cấp độ N2 sau tốt nghiệp.

 ♦ Giờ học (có 2 buổi sáng và chiều)
Lớp buổi sáng
Tiết 1. tiết 2 9 : 00  – 10 : 30
Tiết 3 10 : 40 – 11 : 40
Tiết 4 11 : 50 – 12 : 40
Lớp buổi chiều
Tiết 1. tiết 2 13 : 20  – 14 : 50
Tiết 3 15 : 00 – 16 : 00
Tiết 4 16 : 10 – 17 : 00