Khóa học , Chương trình học

1 năm có 4 cơ hội nhập học

Vì 1 năm có 4 kỳ nhập học là tháng 1,4,7,10 nên không cần phải chọn lựa thời gian mà vẫn có thể nhập học được.

Giảng dạy cụ thể

Triệt để trong việc hướng dẫn học tập cá nhân. Chú trọng đến việc hướng dẫn tiến học sau khi tốt nghiệp.
Hoặc trong quá trình học tập tại trường, nhà trường cũng có chương trình Giới Thiệu lên trường Đại Học chỉ định.

Học bổng

Tại Học Viện Ngoại Ngữ Clark, có học bổng do chính nhà trường cấp.
Nếu là học sinh của Trường, em nào cũng có cơ hội được cấp học bổng.
→ Xem chi tiết nhận được học bổng tại đây :

Thời gian nhập học

Tháng 1     Khóa học 1 năm 3 tháng
Tháng 4     Khóa học 2 năm
Tháng 7     Khóa học 1 năm 9 tháng
Tháng 10   Khóa học 1 năm 6 tháng

Tiến học lên Đại Học, Cao Học

Năm thứ 1: Nhắm đến mục tiêu đạt được N3 của kỳ thi năng lực Tiếng Nhật, tập trung rèn luyện phát âm, đọc, viết, đàm thoại Tiếng Nhật căn bản.
Năm thứ 2: Nhắm đến mục tiêu tiến học lên Đại Học, Cao Học để nâng cao kỹ năng Đọc, Viết, Nghe, Nói.

Tiến học lên Trường Chuyên Môn

Sau khi tốt nghiệp, những học sinh tiến học vào trường Chuyên Môn, sau đó cũng có khóa học dành cho học sinh có mục tiêu học lên Đại Học, Cao Học. Đặt ra mục tiêu học chắc căn bản Tiếng Nhật để đạt được trình độ Năng Lực Nhật Ngữ cấp độ N2.

Giờ Học (có 2 buổi: sáng và chiều)

Lớp buổi sáng

Tiết 1 9:00 – 9:50
Tiết 1 10:00 – 10:50
Tiết 1 11:00 – 11:50
Tiết 1 12:00 – 12:50

Lớp buổi Chiều

Tiết 1 13:00 – 13:50
Tiết 1 14:00 – 14:50
Tiết 1 15:00 – 15:50
Tiết 1 16:00 – 16:50