Hoạt động ngoại khóa năm 2017

Lễ hội ngắm hoa Anh đào  ♥❀♥

 

Tham quan nhà máy sản xuất làm tiền xu  ◕‿◕  ❂

 

Cùng nhau  tham gia lễ hội Ngưu Lang Chức Nữ  

 

Đi lễ chùa đầu năm mới  ♪♫

Tham quan lâu đài Osaka  ❁◕ ‿ ◕❁