Hoạt động ngoại khóa năm 2016

Lễ hội Ngư Lang Chức Nữ  ❁◕ ‿ ◕❁

❀ Ngắm hoa anh đào cùn với các bạn và thầy cô giáo