Học Viện Ngoại Ngữ Clark

Thực hiện ước mơ bằng việc học tiếng Nhật theo chương trình độc đáo của trường Clark!

Học Viện Ngoại Ngữ Clark nằm ở trung tâm Kobe- Thành Phố Quốc Tế nhộn nhịp, nơi có nhiều người nước ngoài đến từ nhiều nước trên thế giới. Một năm có 4 cơ hội nhập học, triệt để việc giảng dạy theo cá nhân, năng lực, hỗ trợ đầy đủ về hướng dẫn tiến học. Hơn nữa, chúng tôi có chế độ học bổng trước và sau nhập học của riêng trường Clark.